برابری زن و مرد یک پدیده غربی و «غلط» است .


خدایگان نشسته بر تخت ولایت مطلقه فقیه در ایران گفت: » برابری زن و مرد یک پدیده غربی و «غلط» است.» !
در تائید قرآنی و اسلامی بودن این گفته » آخوند خامنه ای » هشت نمونه از آیات در قرآن که نمایانگر ارزش زن در اسلام است و ز…ن را با مرد برابر نمی داند را در اینجا مشاهده می کنید. 
1- زنان شما كشتزار شما هستند، هرگونه كه خواستيد به كشتزار خويش درآييد! (بقرة 223)
22- و مردان بر زنها برترى دارند و خداوند توانا و حكيم است! (بقرة 228)
33- از ميراث براي پسر به اندازه سهم دو دختر باشد! ( نساء 11)
44- دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبيد، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن، انتخاب کنید! ( بقرة 282)
5- و اگر شوهر براى بار سوم او را طلاق گفت پس از آن ديگر آن زن براى او حلال نيست تا اينكه با شوهرى غير از او ازدواج كند! ( بقرة 230)
66- و زنان شوهردار بر شما حرام شده است به استثناى زنانى كه مالك آنان شده ايد! ( نساء 24)
7- و اگر بيمناكيد كه در حق دختران يتيم به عدل و انصاف رفتار نكنيد، در اين صورت از زنانى كه مىپسنديد يك يا دو و يا سه و يا چهار تن را به همسرى درآوريد! ( نساء 3)
8- و زنانى كه از نافرمانيشان نگرانيد، بايد  نصيحتشان كنيد و سپس در خوابگاهها از آنان دورى كنيد و سپس اگر لازم افتاد آنان تنبیه کرده و کتک بزنید و باز اگر لازم بود آنان را ترک کنید! ( نساء 34)
بنابراین با این هشت نمونه ارائه شده معلوم گردید که زن با مرد برابر نیست و آخوند خامنه ای دقیقاً بدرستی اندیشه اسلام ناب محمدی را درباره زنان بیان کرده است.
بانوان گرامی برای اطمینان بیشتر و یافتن نمونه های دیگر در این کتاب مقدس مسلمانان که فراوانند آنرا بدون ترس و وحشت با دقت و صبر و حوصله بخوانید. خودتان از پیدا کردن حقایق بسیار در رابطه با ارزش هایتان بعنوان یک کالای تحت قیومیت و مالکیت در دست مردان در اسلام ناب محمدی شگفت زده خواهید شد.
یکی از شگفتی های بزرگ این  کتاب این است که شما هرگز در این کتاب حتی یکبار یک واژه و یک آیه که از برابری زن با مرد سخن گفته باشد پیدا نخواهید کرد!
اولین قدم در راه پاره کردن زنجیر اسارت باز کردن چشم خِرد است.
 آیا توان باز کردن آنرا دارید؟ اگر پاسخ مثبت است، این کتاب را با زدن عینک خِرد بخوانید.

بلاخره شيعه چند امام دارد ؟؟


نام مذهب شيعه و روحانيون اين مذهب اميختگي عجيب و ناگسستنى با دروغ و شيادى و تناقض دارد.
٤٠ سال حكومت فقهاى اين مذهب بر وطنمان، اين موضوع را چنان واضح و روشن كرده كه هيچ ايرانى بدين موضوع شك نميكند.
اين مذهب دروغين، زاده تخيل روحانيونى است كه تمام اهتمامشان در تزريق جهالت و خرافات در سطح جامعه و هرچه بيشتر در نادانى نگه داشتن افراد جامعه ميباشد.
چنين موجوداتى بالطبع نميتوانند چيزى به نام شرافت و انسانيت در وجودشان داشته باشند.
در تحقيق ژرف در كتب قديمى و معتبر مذهب گنبد پرستان، به احاديثى برميخوريد كه هيچ توضيح عاقلانه اى از سوى هيچ يك از فقهاى اين مذهب برايش وجود ندارد.
تا انجا كه همه ميدانيم مذهب تشيع اثنى عشرى داراي ١٢ امام هستند كه به جز امام على، بقيه دستشان از قدرت كوتاه بود ولى هميشه در زير سايه خلفاى وقت به خوبى و خوشى در آغوش كنيزان رنگارنگ ميزيستند .
اما در كتاب اصول كافى كه معتبرترين كتاب شيعه پس از قرآن ميباشد احاديثى ديده ميشود كه اين داستان را پيچيده كرده و كل اساس اين مذهب را درهم ميكوبد.
در جلد سوم از كتاب كافى (نسخه ترجمه شده) صفحه ٤٤١ اين كتاب احاديثى وجود دارد كه در زير به آنها اشاره ميكنم:
١) امام باقر فرمود: جابر انصاري ميگويد خدمت حضرت فاطمه رسيدم ، لوحى در برابر ان حضرت قرار داشت كه نام هاى اوصيا از فرزندانش بر ان نوشته بود، شمردم ديدم ١٢ نفر بودند كه اخريشان قائم ال محمد بود، سه تن از انها محمد و سه تن على نام داشتند .
پ ن: خوب با اين حساب تعداد ائمه به جز على ١٢ نفر نام برده شده و با على ميشود ١٣ نفر .
٢) رسول خدا فرمود: از فرزندان من ١٢ نفر نقيب هستند، كه همه برگزيده محدث و تفهيم شده هستند .
پ ن: باز هم تعداد ائمه با توجه به اينكه على جزو اولاد و نوادگان محمد محسوب نميشود، ١٣ نفر محاسبه شده است.
٣) رسول خدا فرمود: من و دوازده نفر از فرزندانم و تو اى علي ميخها و كوه هاى اين زمين هستيم.
خداوند به سبب ما زمين را ميخكوب كرده كه اهلش را فرو نبرد.
پ ن: باز هم با توجه به اين حديث به جز على ١٢ نفر ديگه ائمه معرفى شده اند.
حال سئوال اينجاست كه مگر ملاها از زمان صفويها تاكنون به مردم نميگويند كه مذهب شيعه اثنى عشرى و اينكه ائمه ١٢ نفر بوده اند، چطور معتبرترين كتابشان كه درواقع سند اين مذهب محسوب ميشود، ائمه را ١٣ نفر معرفى كرده است؟
آيا يك عقل سليم خزعبلات متراوش شده از ذهن بيمار اين روحانيون را باور ميكند ؟؟

ازدواج با دختران در زير سن بلوغ در قرآن

يكي از مواردي كه در نظر هر انسان ازاد انديشي فساد اخلاقي محسوب ميشود ولي در اسلام جايز است و حكم الهي محسوب ميشود ازدواج با دختران در زير سن بلوغ است كه هم در قرآن و هم در سنت رسول و هم در احاديث به مجاز بودن ان اشاره شده است.
در ايه 4 سوره طلاق به صراحت در مورد نحوه طلاق دادن دختراني كه هنوز عادت ماهيانه ندارند صحبت شده است و در اين ايه امده است كه:


و آن زنان شما كه از خونديدن [ماهانه] نوميدند اگر شك داريد [كه خون مىبينند يا نه] عده آنان سه ماه است و [دخترانى] كه [هنوز] خون نديدهاند [نيز عدهشان سه ماه است] و زنان آبستن مدتشان اين استكه وضع حمل كنند و هر كس از خدا پروا دارد[خدا] براى او در كارش تسهيلى فراهم سازد (۴)سوره طلاق
در مورد سنت رسول و ازدواج با عايشه در سن هفت سالگي هم منابع متعددي وجود دارد مانند:
منقول است از عایشه مادر مومنان:پیامبر اسلام وقتی با من ازدواج کرد که منشش یا هفت ساله بودم. وقتی ما به مدینه آمدیم، چند زن آمدند، ام رومان وقتی من در حال تاب بازی بودم پیش من آمد، مرا بردند، آماده و آرایشم کردند، بعدمرا نزد پیامبر خدا بردند، و او وقتی من ۹ساله بودم با من جماع کرد. او مرا جلوی در نگه داشت و من از خنده در حال ترکیدن بودم.سنن ابو داوود ۳۱٫۴۹۱۵ و ۳۱٫۴۹۱۶ , ۳۱٫۴۹۱۷بحار الانوار جلد 22 برگ 2


و در احاديث بسياري هم به نحوه همبستر شدن با دختران زير سن هفت سالگي اشاره شده است مانند:
امام علی(ع) می فرماید:کسی که با دختری ازدواج کند و پیش از نه سالگی، با او در آمیزد و به دختر آسیبی وارد آید شوهر ضامن است.وسائل الشیعه »، ج 21/85 من لایحضره الفقیه »، ج 3/431.
و مكمل تمام اينها در عصر حاضر:
كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد …
تحریرالوسیله آیت الله خمینی، جلد سوم، ترجمه آیت الله خامنه ای

شفا و رحمت قرآن

امام جعفر صادق می فرماید: هر یک از مومنین دچار ناراحتی و درد شدید شد و با خلوص نیت این آیه 82 از سوره اسراء را بخواند و بر موضع درد بکشد الله او را از آن درد نجات می بخشد حال هر نوع درد و بیماری که باشد.
منبع
وسائل الشیعه ج 2.ص424.

آیه 82 …سوره اسراء
و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل میكنيم؛ و ستمگران را جز خسران نمی افزايد.

پ:ن پس به دارو ها و تخصص کافران و کلا علوم پزشکی برای باز یافتن دوباره سلامتی نیازی نیست! هست؟
پ:ن2اینم گفتم که اگه یه وقتی حالا دکتر نبود بدونید چی کار کنید😂😂اصلا این کافرا نمیدونم چی میگن این وسط وقتی طب اسلامی هست😂

کافر از دید خمینی


رساله خمینی :
مسئله 106 در رساله : 
کافر یعنی کسیکه منکر خدا است ، یا برای خدا شریک قرار میدهد ، یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء محمد بن عبدالله صلی الله و اله و سلم را قبول ندارد ، نجس است و همچنین است اگر در یکی از اینها شک داشته باشد و نیز کسیکه ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جز دین اسلام میدانند منکر شود ، چنانچه بداند آنچیز ضروری دین است و انکار آن چیز بر گردد بانکار خدا یا توحید یا نبوت نجس میباشد ، و اگر نداند احتیاطا باید از او اجتناب کرد گر چه لازم نیست .


مسئله 107 رساله :
تمام بدن کافر حتی مو و ناخن و رطوبتهای او نجس است .
مسئله 108 رساله : 
اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نابالغ کافر باشند آن بچه هم نجس است و اگر یکی از اینها مسلمان باشد بچه پاک است نتیجه می گیریم ریختن خون ان بچه ثواب دارد و کسی که این کار را بکند به بهشت می رود.
مسئله 109 رساله : کسیکه معلوم نیست مسلمان است یا نه پاک میباشد .
ولی احکام دیگر مسلمانان را ندارد ، مثلا نمی تواند زن مسلمان بگیرد و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود .
مسئله 110 رساله : اگر بیکی از دوازده امام دشنام دهد یا با آنان دشمنی داشته باشد نجس است .
پس نتجه گیری کلی می کنیم کل انسان های روی زمین نجس هستند بجز آخوندها و اعراب که با امامان و پیامبران در ارتباط بوده اند مرد مسلمان می تواند هر کاری دوست دارد با زن کافر بکند مثلا در وسط خیابان به او تجاوز کند چرا که اسلام و خمینی این اجازه را می دهد!

چند سوال از دوستان مسلمان

چند سوأل از شما دوست مسلمان
ايا شما اعتقاد داريد كه ميشه بخاطر عقايد يكنفر اونو كشت؟
ايا شما اعتقاد داريد كه كسي كه به پيامبر توهين كنه بايد كشته بشه؟
ايا شما اعتقاد داريد كه مرتد رو بايد كشت؟
ايا شما اعتقاد داريد كه دست و پا رو ميشه بخاطر دزدي قطع كرد؟
ايا شما اعتقاد داريد كه ما كفار نجس هستيم مثل خوك و مردار و مني؟
ايا شما اعتقاد داريد كه بخاطر روابط جنسي خارج از عرف ميشه زن يا مرد رو سنگسار كرد؟
ايا شما اعتقاد داريد كه بعد از شكست كفار ميشه زن هاي اونارو به كنيزي گرفت و بچه هاشونو به غلامي؟
ايا شما اعتقاد داريد كه همجنسگرايان رو بايد كشت؟ يا بايد طردشون كرد
ايا شما اعتقاد داريد كه با دختر بچه ٩ ساله ميشه سكس كرد؟
ايا شما اعتقاد داريد كه مرد ميتونه ٤ زن عقدي و به هر تعداد كنيز يا صيغه داشته باشه؟
ايا شما اعتقاد داريد كه بخاطر خوردن مشروبات الكلي ميشه مردم رو شلاق زد؟
ايا شما اعتقاد داريد كه تحت شرايطي ميشه زنو كتك زد؟
آیا دییه اونو نصف بیضه مرد میدونی؟
آیا اعتقاد به سنگسار داری؟
و خیلی آیاهای دیگه که بخوایم بگیم این پست ادامه دار میشه و جنجالی
و……….
اگه جواب شما به این سوأل ها مثبت است
من برای شما تبریک میگویم 
شما یک مسلمان واقعی هستید👏👏👏👏👏🖕

عقیده قران در مورد پدر و مادر ناباور

قران در مورد رفتار یک شخص با والدینی که خدایانی بجز الله را میپرستند اطلاعات متناقضی میدهد. درسوره لقمان آیه 15 از مسلمان معتقد میخواهد که همنشینی با والدین را حتی اگر آنها در ناباوری اسرار ورزیدند حفظ… کند، اما سوره التوبه آیه 23 میگوید پدران و برادرانتان را در صورتی که معتقد نیستند همنشین و دوست خود قرار ندهید!
سوره لقمان آیه 15
اگر آن دو به کوشش از تو بخواهند تا چیزی را که نمیدانی چیست با من شریک گردانی اطاعتشان مکن. در دنیا با آنها به وجهی پسندیده زندگی کن و خود، را کسانی را که به درگاه من باز می گردند در پیش گیر. بازگشت همه شما به سوی من است و من از کارهایی که میکرده اید آگاهتان میکنم.


سوره التوبه آیه 23
ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر پدرانتان و برادرانتان دوست دارند که کفر را به جای ایمان برگزینند، آنها را به دوستی مگیرید و هرکس از شما دوستشان بدارد از ستمکاران خواهد بود..
حال چگونه از کنار هم بودن و احترام به عقاید سخن میگویید ؟؟
چگونه از احادیث دفاع میکنی؟؟
چگونه الان رویت میشود اصلا از احترام حرف بزنی ؟؟
پست مورد نظر را بارها بخوان در مورد عقیده خانواده هست عزیز!!تناقض را دیدی؟؟؟
وای به حال عقیده دیگران!!