آیه شخصی برای محمد و زنانش در قرآن!


پیروان اسلام باور دارند قرآن کتابیست که مطالب درون آن همه دوران ها و زمان ها را شامل می شود و در بر میگیرد!
اگر چنین است و محتویات درون این کتاب برای همه دوران ها از سوی الله مدینه فرستاده شده است آیا این پیروان اسلام هرگز از خود پرسیده اند وجود آیاتی نظیر آیات زیر که تاریخ مصرف آنها پس از مرگ محمد و یا زنانش به پایان رسیده است در این کتاب چرا آمده و چه سود و استفاده ای برای زمان حاضر دارد!؟ اینبار به مسئله زنان محمد و تعداد صیغه شدگانش و نوبت همخوابگی و سکس و اینجور موارد که مخصوص وی هست خواهیم پرداخت،
۱- محمد بیشتر از ۴ زن عقدی میتواند داشته باشد! ( آیه ۵۰ سوره احزاب) 
۲- محمد نوبت همخوابگی با زنانش را بهر نحوی که صلاح بداند میتواند تنظیم و یا مقدم و موخر سازد! ( آیه ۵۱ سوره احزاب)
۳- محمد میتواند هر زن مومنه ای که خود را بدون مهریه و شهود به او عرضه کند بعنوان همسر بپذیرد! ( آیه ۵۰ سوره احزاب)
۴- از نوبتی که محمد برای همبستر شدن با آنها (زنان محمد) قائل میشود، باید راضی باشند! (آیه ۵۱ سوره احزاب)
۵- محمد از رعایت عدالت و شناختن حق تساوی برای زنان خود معاف است! ( آیه ۵۱ سوره احزاب)
۶- پس از مرگ محمد،، کسی حق ازدواج با زنان حضرت محمد را ندارد! ( آیه ۵۳ سوره احزاب)
۷- زنان محمد، حق تقاضای نفقه بیشتر ندارند! ( آیه۵۱ سوره احزاب)
۸- زنان محمد، نباید بر مردم ظاهر شوند و از پشت پرده باید با مردم صحبت کنند! ( آیه ۵۳ سوره احزاب)
۹- زنان محمد، از زینتهای متداول دوران جاهلیت باید خودداری کنند! ( آیه ۳۳ سوره احزاب)
۱۰- محمد، میتواند با خویشاوندانش که با وی مهاجرت کردند، ازدواج کند! ( آیه ۵۰ سوره احزاب)
۱۱- زنان محمد، در صورت ارتکاب اعمال ناشایست دو برابر زنان عادی مجازات و در صورت اقدام به عمل شایسته، دوبرابر پاداش داده میشوند! ( آیه ۳۰و۳۱سوره احزاب)
قرآن را به عربی نخوان و تلاوت نکن، آنرا به زبان مادری با دقت بخوان و درست آنرا بفهم.
 تنها با خواندن درست و دقیق آن است که شک و پرسش کردن ها از این کتاب شروع و آغاز میگردد.

حیله خداوند شریعت


بسیاری خداوند شریعت را نمیشناسند . در ذهن خود ، » منبع بی پایان زیبائیها » و » راهنمای صداقت و درستی و پاکی و واکسینه کننده مومنان راهش » تصور میکنند . موقع دفاع هم این گونه دفاع میکنند . موضوع خدای اسلام و خدای شریعت است ؟ هنگام گفتگو و مباجثه آنچه لایق اوست میگویند .
به نظر آنها در کلام اسلام هم تلاش شده است به مصابه زمان و مکان آنچه للایق الله است گفته شود . در حالیکه الله شریعت هرس شده است ، آرایش شده است حتی گاهی از جاده تعمیرات هم گذر کرده است .
بی تردید از دید منابع اصلی شریعت ، آیات قرآن و احادیث الله همچنان بکر و دست نخورده مانده است . یعنی بدون تغییر …. ، تمام آنچه در حال تغییر و توسعه است ، زمانها و اعصار ، شرایط نو ، فرمتهای جدید و غیره را به چالش کشیده است .در طول اعصا اینگونه توسعه یافته است . و وقتی سخن از حیله بمیان آید ،
» الله حیلت نمیکند » ، » مورد غضب واقع میشوی » مگر الله حیله میکند » ، » حاشا » ، گفته میشود . چون این گونه تعریف شده است .
حال ببینید که بنابه آیات قرآن و احادیث خیلی آشکارا حیله میکند و برای حیله کاری برای پیغمبرانش نصیحت میگوید .


در قرآن » حیله » و » مکر » بارها و بارها تکرار شده است . الله زمانیکه انهدام چندین شهر را بتفصیل روایت میکند این گونه سئوال میکند : » پس مگر از مکر و عذاب غافلگیرانه خدا ایمنند ؟! ( 99 اعراف ) و بعد اینگونه ادامه میدهد » حال آنکه جز گروه زیانکاران خود را از مکر خدا ایمن نمیدانند . «
باز الله برای همگان اینگونه میگوید :
– ….. بگو نیرنگ خدا زودرس تر است .(یونس 21 )
و چون صفت مکار مناسب الله نیست ، مترجمین رسمی دیانت معانی دیگر و تفاسیر متفاوتی برای این آیات میگوید . ( کاریست که همیشه بوده )
– آنها مکر کردند و خداوند نیز مکرکرد و خداوند مکارترین مکاراد است ( آل عمران 54 )
– …… آنها نیرنگ کردند و خداوند نیز نیرنگ کرد که خداوند بهترین نیرنگ کنندگان است ( انفال 30 )
محمد نیز وقتی » ایمانداران » را بجنگ » بی ایمانان » میفرستاد ، این نصیحت را کرد :
– «جنگ حیله است » ( بخاری الصحیح کتاب الجهاد 157 ، مسلم الصحیح کتاب الجهاد 17-18 حدیث شماره 1739-1740 ). محمد به این نصیحت بسنده نکرده است و خودش نیز اعمال میکرده . بعنوان مثال شاعری بنام کعب ابن اشرف را با حیله و فریب بدام انداخته و بقتل رسانده است . ( بخاری جدائی از بهار مذهبی حدیث 1578 ) شریعت اسللام تمام دنیا را یک میدان جنگ تصور میکند . در این میدان جنگ بین » ایمانداران » و » بی ایمانان » است . و تا زمان بقدرت رسیدن، شریعت راه «مماشات «، یعنی » با صلح در کنار یکدیگر زندگی کردن » را در پیش میگیرد . این هم نوعی حیله محسوب میشود . اما بهنگام اقتدار یکی از دو راه را برای انتخاب از انسانها میخواهد :
– یا مرگ
– یا اسلام
در آنزمان نفس آزادی عقیده و اندیشه قطع شده است . اسلام هیچ دینی را بعنوان دین حق نمیشناسد . الله میپرسد : پس آیا جز دین خدا را میطلبید ؟ ( آل عمران 83 ) و بعد میگوید : «هر کس بجز دین اسلام بخواهد مورد قبول نخواهد شد » و اضافه میکند » در نزد خداوند بی تردید دین فقط اسلام است » . حال اینکه تا قبل از اقتدار میگفت : » دین شما از آن خودتان ، دین من از آن من » ( کافرون 6 ) . در دین هیچ اجباری نیست ( بقره 256 ) . و بعد از بدست آوردن قدرت ، با نشان دادن » بی ایمانان » به » ایماندارن » این گونه امر میشود : » ….. آنها را هر کجا یافتید همانجا بکشید !» ( بقره 191 ، نساء 89 ، توبه 5 ) .

برابری زن و مرد یک پدیده غربی و «غلط» است .


خدایگان نشسته بر تخت ولایت مطلقه فقیه در ایران گفت: » برابری زن و مرد یک پدیده غربی و «غلط» است.» !
در تائید قرآنی و اسلامی بودن این گفته » آخوند خامنه ای » هشت نمونه از آیات در قرآن که نمایانگر ارزش زن در اسلام است و ز…ن را با مرد برابر نمی داند را در اینجا مشاهده می کنید. 
1- زنان شما كشتزار شما هستند، هرگونه كه خواستيد به كشتزار خويش درآييد! (بقرة 223)
22- و مردان بر زنها برترى دارند و خداوند توانا و حكيم است! (بقرة 228)
33- از ميراث براي پسر به اندازه سهم دو دختر باشد! ( نساء 11)
44- دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبيد، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن، انتخاب کنید! ( بقرة 282)
5- و اگر شوهر براى بار سوم او را طلاق گفت پس از آن ديگر آن زن براى او حلال نيست تا اينكه با شوهرى غير از او ازدواج كند! ( بقرة 230)
66- و زنان شوهردار بر شما حرام شده است به استثناى زنانى كه مالك آنان شده ايد! ( نساء 24)
7- و اگر بيمناكيد كه در حق دختران يتيم به عدل و انصاف رفتار نكنيد، در اين صورت از زنانى كه مىپسنديد يك يا دو و يا سه و يا چهار تن را به همسرى درآوريد! ( نساء 3)
8- و زنانى كه از نافرمانيشان نگرانيد، بايد  نصيحتشان كنيد و سپس در خوابگاهها از آنان دورى كنيد و سپس اگر لازم افتاد آنان تنبیه کرده و کتک بزنید و باز اگر لازم بود آنان را ترک کنید! ( نساء 34)
بنابراین با این هشت نمونه ارائه شده معلوم گردید که زن با مرد برابر نیست و آخوند خامنه ای دقیقاً بدرستی اندیشه اسلام ناب محمدی را درباره زنان بیان کرده است.
بانوان گرامی برای اطمینان بیشتر و یافتن نمونه های دیگر در این کتاب مقدس مسلمانان که فراوانند آنرا بدون ترس و وحشت با دقت و صبر و حوصله بخوانید. خودتان از پیدا کردن حقایق بسیار در رابطه با ارزش هایتان بعنوان یک کالای تحت قیومیت و مالکیت در دست مردان در اسلام ناب محمدی شگفت زده خواهید شد.
یکی از شگفتی های بزرگ این  کتاب این است که شما هرگز در این کتاب حتی یکبار یک واژه و یک آیه که از برابری زن با مرد سخن گفته باشد پیدا نخواهید کرد!
اولین قدم در راه پاره کردن زنجیر اسارت باز کردن چشم خِرد است.
 آیا توان باز کردن آنرا دارید؟ اگر پاسخ مثبت است، این کتاب را با زدن عینک خِرد بخوانید.

بلاخره شيعه چند امام دارد ؟؟


نام مذهب شيعه و روحانيون اين مذهب اميختگي عجيب و ناگسستنى با دروغ و شيادى و تناقض دارد.
٤٠ سال حكومت فقهاى اين مذهب بر وطنمان، اين موضوع را چنان واضح و روشن كرده كه هيچ ايرانى بدين موضوع شك نميكند.
اين مذهب دروغين، زاده تخيل روحانيونى است كه تمام اهتمامشان در تزريق جهالت و خرافات در سطح جامعه و هرچه بيشتر در نادانى نگه داشتن افراد جامعه ميباشد.
چنين موجوداتى بالطبع نميتوانند چيزى به نام شرافت و انسانيت در وجودشان داشته باشند.
در تحقيق ژرف در كتب قديمى و معتبر مذهب گنبد پرستان، به احاديثى برميخوريد كه هيچ توضيح عاقلانه اى از سوى هيچ يك از فقهاى اين مذهب برايش وجود ندارد.
تا انجا كه همه ميدانيم مذهب تشيع اثنى عشرى داراي ١٢ امام هستند كه به جز امام على، بقيه دستشان از قدرت كوتاه بود ولى هميشه در زير سايه خلفاى وقت به خوبى و خوشى در آغوش كنيزان رنگارنگ ميزيستند .
اما در كتاب اصول كافى كه معتبرترين كتاب شيعه پس از قرآن ميباشد احاديثى ديده ميشود كه اين داستان را پيچيده كرده و كل اساس اين مذهب را درهم ميكوبد.
در جلد سوم از كتاب كافى (نسخه ترجمه شده) صفحه ٤٤١ اين كتاب احاديثى وجود دارد كه در زير به آنها اشاره ميكنم:
١) امام باقر فرمود: جابر انصاري ميگويد خدمت حضرت فاطمه رسيدم ، لوحى در برابر ان حضرت قرار داشت كه نام هاى اوصيا از فرزندانش بر ان نوشته بود، شمردم ديدم ١٢ نفر بودند كه اخريشان قائم ال محمد بود، سه تن از انها محمد و سه تن على نام داشتند .
پ ن: خوب با اين حساب تعداد ائمه به جز على ١٢ نفر نام برده شده و با على ميشود ١٣ نفر .
٢) رسول خدا فرمود: از فرزندان من ١٢ نفر نقيب هستند، كه همه برگزيده محدث و تفهيم شده هستند .
پ ن: باز هم تعداد ائمه با توجه به اينكه على جزو اولاد و نوادگان محمد محسوب نميشود، ١٣ نفر محاسبه شده است.
٣) رسول خدا فرمود: من و دوازده نفر از فرزندانم و تو اى علي ميخها و كوه هاى اين زمين هستيم.
خداوند به سبب ما زمين را ميخكوب كرده كه اهلش را فرو نبرد.
پ ن: باز هم با توجه به اين حديث به جز على ١٢ نفر ديگه ائمه معرفى شده اند.
حال سئوال اينجاست كه مگر ملاها از زمان صفويها تاكنون به مردم نميگويند كه مذهب شيعه اثنى عشرى و اينكه ائمه ١٢ نفر بوده اند، چطور معتبرترين كتابشان كه درواقع سند اين مذهب محسوب ميشود، ائمه را ١٣ نفر معرفى كرده است؟
آيا يك عقل سليم خزعبلات متراوش شده از ذهن بيمار اين روحانيون را باور ميكند ؟؟

ازدواج با دختران در زير سن بلوغ در قرآن

يكي از مواردي كه در نظر هر انسان ازاد انديشي فساد اخلاقي محسوب ميشود ولي در اسلام جايز است و حكم الهي محسوب ميشود ازدواج با دختران در زير سن بلوغ است كه هم در قرآن و هم در سنت رسول و هم در احاديث به مجاز بودن ان اشاره شده است.
در ايه 4 سوره طلاق به صراحت در مورد نحوه طلاق دادن دختراني كه هنوز عادت ماهيانه ندارند صحبت شده است و در اين ايه امده است كه:


و آن زنان شما كه از خونديدن [ماهانه] نوميدند اگر شك داريد [كه خون مىبينند يا نه] عده آنان سه ماه است و [دخترانى] كه [هنوز] خون نديدهاند [نيز عدهشان سه ماه است] و زنان آبستن مدتشان اين استكه وضع حمل كنند و هر كس از خدا پروا دارد[خدا] براى او در كارش تسهيلى فراهم سازد (۴)سوره طلاق
در مورد سنت رسول و ازدواج با عايشه در سن هفت سالگي هم منابع متعددي وجود دارد مانند:
منقول است از عایشه مادر مومنان:پیامبر اسلام وقتی با من ازدواج کرد که منشش یا هفت ساله بودم. وقتی ما به مدینه آمدیم، چند زن آمدند، ام رومان وقتی من در حال تاب بازی بودم پیش من آمد، مرا بردند، آماده و آرایشم کردند، بعدمرا نزد پیامبر خدا بردند، و او وقتی من ۹ساله بودم با من جماع کرد. او مرا جلوی در نگه داشت و من از خنده در حال ترکیدن بودم.سنن ابو داوود ۳۱٫۴۹۱۵ و ۳۱٫۴۹۱۶ , ۳۱٫۴۹۱۷بحار الانوار جلد 22 برگ 2


و در احاديث بسياري هم به نحوه همبستر شدن با دختران زير سن هفت سالگي اشاره شده است مانند:
امام علی(ع) می فرماید:کسی که با دختری ازدواج کند و پیش از نه سالگی، با او در آمیزد و به دختر آسیبی وارد آید شوهر ضامن است.وسائل الشیعه »، ج 21/85 من لایحضره الفقیه »، ج 3/431.
و مكمل تمام اينها در عصر حاضر:
كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد …
تحریرالوسیله آیت الله خمینی، جلد سوم، ترجمه آیت الله خامنه ای

شفا و رحمت قرآن

امام جعفر صادق می فرماید: هر یک از مومنین دچار ناراحتی و درد شدید شد و با خلوص نیت این آیه 82 از سوره اسراء را بخواند و بر موضع درد بکشد الله او را از آن درد نجات می بخشد حال هر نوع درد و بیماری که باشد.
منبع
وسائل الشیعه ج 2.ص424.

آیه 82 …سوره اسراء
و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل میكنيم؛ و ستمگران را جز خسران نمی افزايد.

پ:ن پس به دارو ها و تخصص کافران و کلا علوم پزشکی برای باز یافتن دوباره سلامتی نیازی نیست! هست؟
پ:ن2اینم گفتم که اگه یه وقتی حالا دکتر نبود بدونید چی کار کنید😂😂اصلا این کافرا نمیدونم چی میگن این وسط وقتی طب اسلامی هست😂

کافر از دید خمینی


رساله خمینی :
مسئله 106 در رساله : 
کافر یعنی کسیکه منکر خدا است ، یا برای خدا شریک قرار میدهد ، یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء محمد بن عبدالله صلی الله و اله و سلم را قبول ندارد ، نجس است و همچنین است اگر در یکی از اینها شک داشته باشد و نیز کسیکه ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جز دین اسلام میدانند منکر شود ، چنانچه بداند آنچیز ضروری دین است و انکار آن چیز بر گردد بانکار خدا یا توحید یا نبوت نجس میباشد ، و اگر نداند احتیاطا باید از او اجتناب کرد گر چه لازم نیست .


مسئله 107 رساله :
تمام بدن کافر حتی مو و ناخن و رطوبتهای او نجس است .
مسئله 108 رساله : 
اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نابالغ کافر باشند آن بچه هم نجس است و اگر یکی از اینها مسلمان باشد بچه پاک است نتیجه می گیریم ریختن خون ان بچه ثواب دارد و کسی که این کار را بکند به بهشت می رود.
مسئله 109 رساله : کسیکه معلوم نیست مسلمان است یا نه پاک میباشد .
ولی احکام دیگر مسلمانان را ندارد ، مثلا نمی تواند زن مسلمان بگیرد و نباید در قبرستان مسلمانان دفن شود .
مسئله 110 رساله : اگر بیکی از دوازده امام دشنام دهد یا با آنان دشمنی داشته باشد نجس است .
پس نتجه گیری کلی می کنیم کل انسان های روی زمین نجس هستند بجز آخوندها و اعراب که با امامان و پیامبران در ارتباط بوده اند مرد مسلمان می تواند هر کاری دوست دارد با زن کافر بکند مثلا در وسط خیابان به او تجاوز کند چرا که اسلام و خمینی این اجازه را می دهد!