بشر يك جاندار مـتفكر


بشر به عنوان يك جاندار مـتفكر
حيات خود را با بيخدايى آغاز كرده 
است. اما حوادث و اتفاقات خارج از 
فهم و درك او، وى را به سوى مفاهيم 
موهوم سوق داده است كه تا به امروز 
ذهن او را به خود مشغول كرده است
جن و پرى، روح و نظاير آن از جمله 
اين مفاهيم هستند. با گذشت زمان و 
با پيشرفت فكرى و تجربه هاى علمى 
انسان، اين مفاهيم متحول شدند و به 
صورت خدايان نيك و بد،مذكر و مؤنث
زمينى و آسمانى درآمدند و در نهايت
در مفهوم خداى يگانه شكل گرفتند.
با اين حال حس كنجكاوى بشر براى 
جستجوى حقيقت همچنان سرگردان 
مانده و سؤال اينست؛ آيا تك خدايى 
آخرين مرحله تحول فكرى بشر است؟ 
يا اينكه بايد از اين مرحله نيز گذشت؟
آيا بيخـدايـى، يعنى همان مرحله اى 
كه بشر انديشمند راه خود را از آنجا
آغاز كرده است، مقصد نهايى است ؟!

آیات کشتن دگر اندیشان (کافران) در اسلام!

Screen Shot 2018-12-15 at 10.57.00.png
سوره توبه آیه ۲۹ صفحه ۱۹۲
با کسانی از اهل کتاب که به الله و روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که الله و پیامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمیکنند و دین حق را (!).نمیپذیرند جنگ کنید، تا آنگاه که به دست خود در عین مذلت جزیه بدهند
سوره توبه آیه ۱۲۳
(!).ای کسانیکه ایمان آورده اید، کافرانی که نزد شمایند را بکشید! تا در شما درشتی و شدت را بیابند. و بدانید که الله با پرهیزکاران است

Screen Shot 2018-12-15 at 11.26.52.png
پرسش: چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا یک باور دینی و خدای آن برای خود یک چنین حقی را قائل است؟
چرا یک باور دینی و خدای آن برای خشنودی خود نیاز به قتل و سربریدن دارد؟
چرا یک باور دینی و خدای آن تمامیت خواه، ضد اندیشه و باور سایر دگر اندیشان است؟
آیا هرگز به چنین پرسش هائی رسیده ای؟
آیا هرگز به چنین باور و خدائی شک کرده ای؟
آیا هرگز برای پیدا کردن پاسخ درست دست به تحقیق زده ای؟
آیا هرگز به این فکر و اندیشه افتاده ای که خرد و عقل بزرگترین راهنما و هدایت کنند انسان است و سوخت موتور محرکه خردگرائی شک کردن، پرسش و تحقیق نمودن در مورد هر کس و هر چیز است تا به پاسخ درست و منطق گونه دست یابی؟
اگر تا کنون چنین نکرده ای ! آیا هرگز از خود پرسیده ای چرا؟؟؟؟؟
الان برای توضیح خود میگویی مال زمان محمد است ولی آیا از این آیات امروزه استفاده نمی‌شود؟به مانند دگر آیه های مشابه ؟؟؟آیا سزای کسی که شک گرا و پرسش جو هست قتل است؟؟یا کسی که جور دیگری غیر از اسلام فکر کند؟؟ حال نه این باور دینی هر باوری دینی،اصلا کل ادیان که دستور قتل و کشتن را میدهد را نباید شک کرد؟؟امروزه در دنیای معاصر هم از از این گونه دستورات استفاده میشود از خواننده و نویسنده بگیر تا وبلاگ نویس و شاعر و کارگرومعترض وغیره….
#التماستفکر #ایستادهمردن #🤘🌵 #عقائد #باور#باوردینی #قرآن #محمد #دین #ادیان #اسلام#ادیانابراهیمی #ادیانسامی #قتل #کشتار #مردم #جامعه#ایران

هر یک روز در قرآن

Screen Shot 2018-12-15 at 10.53.00.png
.
سوره الحج
و از تو با شتاب تقاضاى عذاب مى كنند با آنكه هرگز خدا وعدهاش را خلاف نمى كند و در حقيقت يك روز [از قيامت] نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه مى شمريد (۴۷)
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿۴۷﴾

سوره السجده
كار [جهان] را از آسمان [گرفته] تا زمين اداره مى كند آنگاه [نتيجه و گزارش آن] در روزى كه مقدارش آن چنان كه شما [آدميان] برمى شماريد هزار سال است به سوى او بالا مى رود (۵)
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿۵﴾
سوره المعارج
فرشتگان و روح در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى او بالا مىروند (۴)
تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿۴﴾
،
خب دوستان
با توجه به این آیه‌ها هر یک روز نزد الله مصادف است با هزار سال ما یا پنجاه هزار سال؟ یا من اشتباه میکنم ؟🤨🤔

خلق آدم

 • اگر يك نگاه به ادعاي اديان ابراهيمي بكنيم، يهوديت و مسيحيت و اسلام در چگونگي خلق ادم توسط خدا( خداي اين اديان)، و اينكه حوا بعد از اينكه خداوند پي برد كه ادم تنهاست و نياز به شريك دارد و خوابي گران بر ادم افكند و يكي از دنده هاي او را خارج و حوا را از ان خلق نمود(!؟!) اشتراك كلي دارند، هرچند مسيحيت اينرا دربست از يهوديت كپي كرده، و اسلام از هر دو، تغييراتي جزئي در قران امده كه بگويد منبع خبر متفاوت بوده ولي ساختار اوليه خلقت ادم كپي برابر اصل است كه مورد بحث الان نيست.
  اگر تاملي در قصه گول خوردن ادم و حوا، ميوه ممنوعه، ابليس و سرانجام اخراج ادم و حوا از بهشت(؟)، به زمين كنيم، افسانه اي كه از دهها قرن قبل از اسلام وجود داشته، بر اساس انچه در قران امده، سوالات بسياري بوجود ميايد كه كمتر به ان پرداخته شده لذا در حد بضاعت پرسشهايي مختصر را مطرح كنيم، اميد كه باعث شود قدري درنگ كنيد:
  ايا الله ميدانسته و اگاهي داشته كه ادم و حوا ميوه ممنوعه را
 • خواهند خورد؟
  يا نميدانسته و اختيار ادم باعث خوردن ميوه ممنوعه شده؟
  ايا الله ميدانسته كه شيطان( ابليس)، ادم و حوا را گول خواهد زد تا از ميوه ممنوعه بخورند؟
  يا نميدانسته، و شيطان با اختيار خودش ادم و حوا را فريفته؟
  هنگام خلق ادم، الله و دستور او مبني بر سجده فرشتگان بر ادم، ايا الله ميدانسته شيطان سرپيچي خواهد كرد؟
  يا نميدانسته و او در امتحان الهي شكست خورده؟
  عاملي كه باعث اخراج شيطان از بهشت ميشود!!
  ايا الله اجازه داده بوده كه شيطان بعداز اخراج وارد بهشت شود تا ادم و حوا را فريب دهد؟
  يا الله نميدانسته و بعداز ديدن اثار خوردن ميوه ممنوعه( ستر عورت)، فهميد كه شيطان وارد شده وانها را شيطان گول زده؟
  ايا الله و شيطان با هم هماهنگي نكرده بودند؟
  اگر الله و شيطان با هم هماهنگ نبودند شيطان بعداز اخراج از بهشت چطوري مجدد وارد بهشت شده؟
  ايا گول خوردن ادم و حوا بدون اذن الله ممكن بوده؟
  چرا الله براي اخراج ادم و حوا نياز داشته كه ادم گناهي مرتكب بشه؟ و بعد دليل لازم براي اخراجش داشته باشه؟ اين دليل را براي چي يا كي ميخواسته؟
  ايا انسان داراي اختيار است؟
  ايا خدا اگاه است؟
  ايا اين اختيار انسان و اگاهي خداوند در تناقض نيست؟
  خدا از دو حالت بیرون نیست:
  ۱یا اگاه است
  ۲یا اگاه نیست
  و انسان هم از دو حالت بیرون نیست:
  ۱یا مخیر( داراي اختيار) است.
  ۲یا مخیر نیست
  ۱اگر خدا از اینده ادم اگاه است پس انسان مخیر نیست
  ۲اگر انسان مخیر است خدا از اینده ادم اگاه 

افسانه پیشینیان…

 

Screen Shot 2018-08-16 at 11.26.46.png

مردم زمان محمد هم می گفتند که آنچه تو می گویی افسانه پیشینیان است این مسئله حداقل ٨ مرتبه در قرآن تکرار شده،
سوره فرقان آیه ٥
سوره چهارپایان آیه ٢٥
سوره منابع طبیعی آیه ٣١
سوره زنبور عسل آیه ٢٤…
سوره قلم آیه ١٥
سوره مورچه آیه ٦٨
سوره کم فروشان آیه ١٣
سوره مومنون آیه ٨٣

Screen Shot 2018-08-16 at 11.27.09.png
چرا باید اینقدر مردمی که میگن جاهل و نادان بودن !!به سخنان الهی ایراد میگرفتن ؟نباید شک کرد که شاید آنها هم این داستانها را شنیده بودن ؟ نباید شک کرد که این مردم جاهل نبودن ؟نباید شک کرد که محمد هم مانند این مردم این داستانها را شنیده بود و خوانده بود ؟نباید شک کرد که محمد حداقل ٢ تا معلم داشت یکی سلمان فارسی یکی ورقه بن نوفل پسر عموی خدیجه که مسیحی بود؟؟
حالا اگر بگیم مردم زمان محمد این داستان ها را بلد بودن و محمد نشنیده بود چه معنی داره ؟
ببینیم سوره یوسف آیه ٣ چی گفته

Screen Shot 2018-08-16 at 11.27.24.png
با این قرآن که به تو وحی کرده ایم، بهترین داستان را برایت حکایت می کنیم که تو پیش از این از بی خبران بوده ای.
شأن نزول آیات 1 تا 3:
ابن عباس و ابن مسعودگویند: مردم از رسول خدا صلى الله علیه و آله خواستند و گفتند: یا رسول الله چه خوب بود اگر براى ما در قرآن داستانى هم مى آوردى سپس این آیات و سوره نازل گردید.
مقاتل و کلبى گویند: منافقین از سلمان فارسى خواسته بودند که از براى آنها از تورات و عجائبى که در آنست، سخن بگوید. خداوند آیه 16 سوره حدید «أَلَمْ یأْنِ لِلَّذِین آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکرِ اللَّهِ» را براى پیامبر ناز گردانید سپس آیات این سوره را نازل فرمود تا آیه سوم

Screen Shot 2018-08-16 at 11.27.39.png
و نیز گویند آیه سوم این سوره نازل گردید و به آن‌ها خبر داد که قرآن داراى بهتر و نیکوترین داستان است بنابراین از لحاظ استماع داستان به غیر قرآن احتیاجى نیست.
/آیه3یوسف
چه نیازی به تکرار این داستان ها بوده ؟؟کامل تر این داستان ها که تو کتاب یهودی ها هست همین الان هم برای فهم داستان های قرآن ناچار باید تورات را بخوانیم !راستی باز تو این آیه از ضمیر جمع برای خدای یگانه استفاده شده!!؟

Screen Shot 2018-08-16 at 11.27.57.png

طبق نظر مسلمین، الله خروس است!

Screen Shot 2018-08-16 at 10.56.03.png
شیخ کلینی در کتاب خویش چنین می آورد :
406 – الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن محمد بن الفضيل،عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:  إن لله عز وجل  ديكارجلاه  في الأرض السابعة وعنقه مثبتة تحت العرش وجناحاه في الهوى إذا كان في نصف الليل أو الثلث الثاني من آخر الليل ضرب بجناحيه وصاح » سبوح قدوس ربنا الله الملك الحق المبين فلا إله غيره رب الملائكة والروح » فتضرب الديكة بأجنحتها وتصيح.
الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني  جلد : 8  صفحه : 272 و 273
ترجمه : امام باقر گفت : الله خروسی است که پاهایش در زمین هفتم و گردنش در زیر عرش قرار دارد و بال هایش در هواست و چون نیمه شب یا ثلث دوم آخر شب شود دو بالش را بر هم زند و فریاد کند….
بحار الأنوار – ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي  جلد : 56  صفحه : 195
بحار الأنوار – ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي  جلد : 59 صفحه : 195

Screen Shot 2018-08-16 at 10.56.18.png
همین روایت را شیخ صدوق با سند دیگر می آورد :
333 – حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي قال حدثنا علي بن محمد بن عيينه، قال: حدثنا دارم بن قبيصة، قال: حدثنا علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: حدثنا أبي موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه علي بن أبي طالب عليه السلام قال:قال رسول الله (ص): إن لله عز وجل ديكا عرفه تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة السفلى، إذا كان في الثلث الاخير من الليل سبح الله تعالى ذكره بصوت يسمعه كل شئ ما خلا الثقلين الجن والانس، فتصيح عند ذلك ديكة الدنيا.
امام علی بن ابی طالب گفت : خدا خروسی است که پاهایش در زمین هفتم و گردنش در زیر عرش قرار دارد…
مسند الإمام الرضا نویسنده : الشيخ عزيز الله عطاردي  جلد : 2 صفحه : 34
مشابه همین روایت با اسناد معتبر در کتب اهل سنت نیز آمده است؛ به عنوان نمونه از عایشه نقل شده است که از پیامبر اسلام شنید که ایشان می گفت :

Screen Shot 2018-08-16 at 10.56.32.png
وروى أبو الشيخ فيكتاب العظمة،بسند جيد قوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن لله عز وجل ديكا، رجلاه تحت سبع أرضين، ورأسه قد جاوزسبع سموات.
سبل الهدى والرشاد نویسنده : الصالحي الشامي  جلد : 7  صفحه : 415
با سند عالی قوی نقل شده است که عایشه گفت : از پیامبر شنیدم که ایشان می گفت : همانا خداوند خروسی است که پاهایش در زمین هفتم قرار دارد…

که رمز ماست ایستاده مردن

IMG_CF058104E172-1.jpeg

و شعرهای غمگین و عاصی و گرگ خسته کز تفنگ نترسیده
به شبهه های من به اصل هستی به بغض بی کسیت وقت مستی
وحسرت تو را و بو کشیدن و عمق فاجعه: تو را ندیدن
رگی که سرنوشتش انسداد است و جرم تو که داد پیش باد است
همیشه انتهای قصه تلخ است و شاعری که حکم اش ارتداد است
خدای خوب و خواب تو کتابم منی خشک روی تخت خوابم
خدای خوب خشم و قتل و فتوا و گریه های من به شعر یغما
مرا بخوان به کاکتوس ماندن بمان کنار من که شعر خواندن
کنار تو به عهد با کویری که رمز ماست ایستاده مردن
بگو حدیث ما حدیث خون بود شرارتی که ناشی از جنون بود
بگو چگونه ما واندادیم بگو که مردیم و ایستادیم

خدای خوب و خواب تو کتابم منی خشک روی تخت خوابم
خدای خوبخشم و قتل و فتوا و گریه های من به شعر یغما
مرا بخوان به کاکتوس ماندن بمان کنار من که شعر خواندن
کنار تو به عهد با کویری که رمز ماست ایستاده مردن