افتخارات مسلمانان

.
از افتخارات مسلمانان ، دایره لغات وسیع و جامع در مورد انواع دشمنان که باید کشته شوند!
ابتدا با برخی از این اسامی آشنا می شویم و در ادامه به احکام صادره قرآن در مورد آنها اشاره می کنیم:
1- کافر :
بی دین . بی کتاب . ناگرونده . ناگرویده یا دگر… اندیش !
2- کافر حربی :
– کافری ( دگر اندیش ) که از دولت اسلام فرمان نبرد. و حربی آن است که با او جنگ واجب است!
3- کافر ذمی :
– که مطیع اسلام بود و از او جزیه (نوعی باج ) گیرند !
4- کافر غیرکتابی :
– مشرک . بت پرست !
5- کافر فرنگ :
– مردم فرنگ که بدین اسلام نگرویده اند !
6- کافرکتابی :
– کافری( دگر اندیش ) است که امت پیغمبری باشد مثل یهود و نصاری و منکر دین اسلام باشد !
7- مشرک :
– کسی که شریک برای خدا قرار دهد و خدایان تصور کند ! ( فقط همین یعنی بگه خدا 2 تا است یا بیشتر !!! )


« بکشید کافران را که به دین الله روی نمی آورند تا فتنه وفساد از روی زمین برطرف شود…. » (قران .سوره بقره.آیه193)
« آنانرا بقتل برسانید هر کجا مشرکین را یافتید واز شهرهایشان آواره شان کنید چنانکه آنان شما را از وطن آ واره کردند.کارهای فتنه انگیز آ نان بدتراز کشتار است. » (قران .سوره بقره.آیه 191)
– طرفداران سازگاری اسلام با دموکراسی و احترام به عقاید دقت کنند !!
آیا هنوز هم …….

!!! )
« بکشید کافران را که به دین الله روی نمی آورند تا فتنه وفساد از روی زمین برطرف شود…. » (قران .سوره بقره.آیه193)
« آنانرا بقتل برسانید هر کجا مشرکین را یافتید واز شهرهایشان آواره شان کنید چنانکه آنان شما را از وطن آ واره کردند.کارهای فتنه انگیز آ نان بدتراز کشتار است. » (قران .سوره بقره.آیه 191)
– طرفداران سازگاری اسلام با دموکراسی و احترام به عقاید دقت کنند !!
آیا هنوز هم …….

ادیان متعدد

در طول تاریخ در ایران ادیان متعدد بوده‌اند. آئین‌های دیوپرستی و بت‌پرستی و عناصر طبیعی به دوره آئین‌های مهرپرستی می‌گرایند. مهرپرستی به ویژه بصورت میترائیسم خود را نشان می‌دهد و دارای نشانه‌های ستاره‌شناسی‌ست و میترا خدای پرتو خورشید است. دوره‌ی مزدیستی یا دین زرتشت که با پیامبر زرتشت اسپنتمان و اهورامزدا که همان خدای یگانه است مشخص می‌شود.
مفاهیمی مانند بهشت یا پردیس، دوزخ، روز رستاخیز، فرشته، ابلیس، همگی از آموزه‌های دین زرتشت‌ست. آئین‌های مانوی، مزدکی، زروانی، مسیحیت، یهودیت از دیگر ادیانی می‌باشند که پیش از اسلام وجود داشته‌اند. با اشغال استعماری عرب اسلام به ایرانیان تحمیل شد. از زمان صفویه مذهب تشیع بر ایران سلطه یافت. در ایران فقط شیعه دوازده امامی تأثیر گذار نبود بلکه اشعری و معتزله و ماتریدی و زیدی با برداشت‌های فقهی گوناگون وجود داشتند و همچنین مذاهب اربعه اهل سنت مانند حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی نیز ادامه حیات دادند. در این بستر تاریخی گرایش های عرفانی و درویشانه و نیز بابیان، اهل حق، مندایی‌ها، سیک‌ها، رائیلیان، بودایی‌ها و بهائیت این مجموعه را گسترش دادند.
در این صد سال اخیر گرایش‌های جدیدی در شیعه‌گری پدید آمدند که هریک ویژگی خود را در رابطه با فقه شیعه برجسته می‌کند. از جمله این جریان‌های مذهبی‌سیاسی شیعه عبارتند از: فدائیان اسلام، خمینیسم، شریعتمداری، منتظری، علی شریعتی، فرقان، عبدالکریم سروش، مجتهد شبستری.
در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان فرقه‌های معنوی و عرفانی فعال در ایران را به سه دسته تقسیم کرد:
عرفان‌هایی که مدعی دین جدیدی هستند: سای بابا، رام الله، اوشو، اکنکار.
عرفان‌های غیر دینی: ساحری یا عرفان جادو، عرفان پائلوکوئیلو، فالون دافا، مدیتیشن متعالی.
عرفان‌هایی که منشاء دینی اسلامی و مسیحی و یهودی دارند: صوفیه، شاهدان یهود، کابالا، ابرآگاهی، اشراقیون، فرقه‌ی مادر، فرقه‌ی باران، فرقه‌ی حلقه.
طبق آمار دولتی طی دو سال و نیم اخیر حدود ۷۰۰ گروه از محافل دینی و آئینی در کشور جمع‌آوری و تعطیل شده‌اند. افزون بر آن طبق منابع دولتی اکنون بیش از ۷۰ فرقه‌ی شیطان‌پرستی در کشور فعال هستند.
در اینجا فقط خواستیم جلوه‌هایی از وجود گروه‌بندی‌های دینی و مذهبی و آئینی، صرف‌نظر از ارزیابی مثبت و منفی، را مطرح کنیم. البته چنین مشخصاتی به جامعه ایران محدود نمی‌شود و در دنیا این تنوع دینی وجود دارد. ولی از دیرباز دین‌گرایی و رازگرایی در خصوصیّت فرهنگی و تربیتی مردم ایران‌ست. 

این پدیده نه تنها از نظر جامعه‌شناسی مهم‌ست بلکه همچنین از نگاه روان‌شناسانه و روان‌کاوانه دارای اهمیّت است. در این فضا، جایگاه فلسفه خردمندی و علم گرایی چگونه قابل تعریف‌است؟

بررسی یک آیه از قرآن

سوره ۶۸: القلم، آیه ۱۳ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍscreen shot 2019-01-13 at 15.09.18 برای کسی که زبان او عربی است و به دستور زبان و گرامر و برگردان واژه ها و شاید هم تاریخچه واژه ها آشناست، آیه روشن و واضح است، و تنها چیزی که نیاز دارد بداند تا آیه برایش بهتر دانسته شود «شان نزول» است نگاهی بیندازیم به برگردانهای پارسی این آیه فولادوند: گستاخ [و] گذشته از آن زنازاده است مکارم: علاوه بر اينها كينه توز و پرخور و خشن و بدنام است. خرمشاهی: درشتخوى، و بعد از اين همه، ناپاكزاد الهی قمشه ای: با این همه عیب، باز متکبر است و خشن با آنکه حرامزاده و بی‌اصل و نسب است. آیتی: خشن‌مردى، ناشناخته نسب بهرام پور: گذشته از آن درشت‌خوى، بى‌تبار و بدنام است خرمشاهی: علاوه بر اینها درشتخوی و سنگین دل، و انگشت نما به بدیها است. [[«عُتُلٍّ»: درشتخو. سنگین دل. سخت روی و زشتخوی (نگا: روح‌البیان). «زَنیِمٍ»: نشاندار به هرچه بدی و زشتی است. حرامزاده. البتّه کسی که مجمع بدیها و منبع زشتیها باشد، ناانسان و ناکس بشمار است، و از زمره انسانها محسوب نمی‌گردد.]] صادقی تهرانی: ترک‌کننده‌ی تمامی فضیلت‌ها و عمل‌کننده‌ی به همه‌ی رذیلت‌ها (و) پس از آن بی‌تبار است مجتبوی: [و] پس از اين همه، سختدل و درشت‌خو و بى‌تبار است معزی: بسیار بازدارنده از نیکی تجاوزکننده گنهکاری‌«12» درشتخوئی پس از آن بی‌تباری‌ چگونه می شود یک سخن روشن و مبین برای قوم و زبانی، اینهمه سردرگمی برای قوم و زبانی دیگر بیاورد؟ و با چه گستاخی و جسارتی مترجمین اندیشمند و محترم برای یک واژه، اینهمه برگردانهای گاه با هم متضاد و متناقض می آورند و می نویسند؟شوربختی در این است که هر کدام تفسیر و تعبیر خود را درست و بجا می دانند!از همه بدتر ناسزایی هست که مانندش در قرآن فراوان هست که برسی آن در این مبحث نیست؛

بشر يك جاندار مـتفكر

img_2753

بشر به عنوان يك جاندار مـتفكر حيات خود را با بيخدايى آغاز كرده است. اما حوادث و اتفاقات خارج از فهم و درك او، وى را به سوى مفاهيم موهوم سوق داده است كه تا به امروز ذهن او را به خود مشغول كرده است جن و پرى، روح و نظاير آن از جمله اين مفاهيم هستند. با گذشت زمان و با پيشرفت فكرى و تجربه هاى علمى انسان، اين مفاهيم متحول شدند و به صورت خدايان نيك و بد،مذكر و مؤنث زمينى و آسمانى درآمدند و در نهايت در مفهوم خداى يگانه شكل گرفتند. با اين حال حس كنجكاوى بشر براى جستجوى حقيقت همچنان سرگردان مانده و سؤال اينست؛ آيا تك خدايى آخرين مرحله تحول فكرى بشر است؟ يا اينكه بايد از اين مرحله نيز گذشت؟ آيا بيخـدايـى، يعنى همان مرحله اى كه بشر انديشمند راه خود را از آنجا آغاز كرده است، مقصد نهايى است ؟!

آیات کشتن دگر اندیشان (کافران) در اسلام!

Screen Shot 2018-12-15 at 10.57.00.png
سوره توبه آیه ۲۹ صفحه ۱۹۲
با کسانی از اهل کتاب که به الله و روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که الله و پیامبرش حرام کرده است بر خود حرام نمیکنند و دین حق را (!).نمیپذیرند جنگ کنید، تا آنگاه که به دست خود در عین مذلت جزیه بدهند
سوره توبه آیه ۱۲۳
(!).ای کسانیکه ایمان آورده اید، کافرانی که نزد شمایند را بکشید! تا در شما درشتی و شدت را بیابند. و بدانید که الله با پرهیزکاران است

Screen Shot 2018-12-15 at 11.26.52.png
پرسش: چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا یک باور دینی و خدای آن برای خود یک چنین حقی را قائل است؟
چرا یک باور دینی و خدای آن برای خشنودی خود نیاز به قتل و سربریدن دارد؟
چرا یک باور دینی و خدای آن تمامیت خواه، ضد اندیشه و باور سایر دگر اندیشان است؟
آیا هرگز به چنین پرسش هائی رسیده ای؟
آیا هرگز به چنین باور و خدائی شک کرده ای؟
آیا هرگز برای پیدا کردن پاسخ درست دست به تحقیق زده ای؟
آیا هرگز به این فکر و اندیشه افتاده ای که خرد و عقل بزرگترین راهنما و هدایت کنند انسان است و سوخت موتور محرکه خردگرائی شک کردن، پرسش و تحقیق نمودن در مورد هر کس و هر چیز است تا به پاسخ درست و منطق گونه دست یابی؟
اگر تا کنون چنین نکرده ای ! آیا هرگز از خود پرسیده ای چرا؟؟؟؟؟
الان برای توضیح خود میگویی مال زمان محمد است ولی آیا از این آیات امروزه استفاده نمی‌شود؟به مانند دگر آیه های مشابه ؟؟؟آیا سزای کسی که شک گرا و پرسش جو هست قتل است؟؟یا کسی که جور دیگری غیر از اسلام فکر کند؟؟ حال نه این باور دینی هر باوری دینی،اصلا کل ادیان که دستور قتل و کشتن را میدهد را نباید شک کرد؟؟امروزه در دنیای معاصر هم از از این گونه دستورات استفاده میشود از خواننده و نویسنده بگیر تا وبلاگ نویس و شاعر و کارگرومعترض وغیره….
#التماستفکر #ایستادهمردن #🤘🌵 #عقائد #باور#باوردینی #قرآن #محمد #دین #ادیان #اسلام#ادیانابراهیمی #ادیانسامی #قتل #کشتار #مردم #جامعه#ایران

هر یک روز در قرآن

Screen Shot 2018-12-15 at 10.53.00.png
.
سوره الحج
و از تو با شتاب تقاضاى عذاب مى كنند با آنكه هرگز خدا وعدهاش را خلاف نمى كند و در حقيقت يك روز [از قيامت] نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه مى شمريد (۴۷)
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿۴۷﴾

سوره السجده
كار [جهان] را از آسمان [گرفته] تا زمين اداره مى كند آنگاه [نتيجه و گزارش آن] در روزى كه مقدارش آن چنان كه شما [آدميان] برمى شماريد هزار سال است به سوى او بالا مى رود (۵)
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿۵﴾
سوره المعارج
فرشتگان و روح در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى او بالا مىروند (۴)
تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿۴﴾
،
خب دوستان
با توجه به این آیه‌ها هر یک روز نزد الله مصادف است با هزار سال ما یا پنجاه هزار سال؟ یا من اشتباه میکنم ؟🤨🤔

خلق آدم

 • اگر يك نگاه به ادعاي اديان ابراهيمي بكنيم، يهوديت و مسيحيت و اسلام در چگونگي خلق ادم توسط خدا( خداي اين اديان)، و اينكه حوا بعد از اينكه خداوند پي برد كه ادم تنهاست و نياز به شريك دارد و خوابي گران بر ادم افكند و يكي از دنده هاي او را خارج و حوا را از ان خلق نمود(!؟!) اشتراك كلي دارند، هرچند مسيحيت اينرا دربست از يهوديت كپي كرده، و اسلام از هر دو، تغييراتي جزئي در قران امده كه بگويد منبع خبر متفاوت بوده ولي ساختار اوليه خلقت ادم كپي برابر اصل است كه مورد بحث الان نيست.
  اگر تاملي در قصه گول خوردن ادم و حوا، ميوه ممنوعه، ابليس و سرانجام اخراج ادم و حوا از بهشت(؟)، به زمين كنيم، افسانه اي كه از دهها قرن قبل از اسلام وجود داشته، بر اساس انچه در قران امده، سوالات بسياري بوجود ميايد كه كمتر به ان پرداخته شده لذا در حد بضاعت پرسشهايي مختصر را مطرح كنيم، اميد كه باعث شود قدري درنگ كنيد:
  ايا الله ميدانسته و اگاهي داشته كه ادم و حوا ميوه ممنوعه را
 • خواهند خورد؟
  يا نميدانسته و اختيار ادم باعث خوردن ميوه ممنوعه شده؟
  ايا الله ميدانسته كه شيطان( ابليس)، ادم و حوا را گول خواهد زد تا از ميوه ممنوعه بخورند؟
  يا نميدانسته، و شيطان با اختيار خودش ادم و حوا را فريفته؟
  هنگام خلق ادم، الله و دستور او مبني بر سجده فرشتگان بر ادم، ايا الله ميدانسته شيطان سرپيچي خواهد كرد؟
  يا نميدانسته و او در امتحان الهي شكست خورده؟
  عاملي كه باعث اخراج شيطان از بهشت ميشود!!
  ايا الله اجازه داده بوده كه شيطان بعداز اخراج وارد بهشت شود تا ادم و حوا را فريب دهد؟
  يا الله نميدانسته و بعداز ديدن اثار خوردن ميوه ممنوعه( ستر عورت)، فهميد كه شيطان وارد شده وانها را شيطان گول زده؟
  ايا الله و شيطان با هم هماهنگي نكرده بودند؟
  اگر الله و شيطان با هم هماهنگ نبودند شيطان بعداز اخراج از بهشت چطوري مجدد وارد بهشت شده؟
  ايا گول خوردن ادم و حوا بدون اذن الله ممكن بوده؟
  چرا الله براي اخراج ادم و حوا نياز داشته كه ادم گناهي مرتكب بشه؟ و بعد دليل لازم براي اخراجش داشته باشه؟ اين دليل را براي چي يا كي ميخواسته؟
  ايا انسان داراي اختيار است؟
  ايا خدا اگاه است؟
  ايا اين اختيار انسان و اگاهي خداوند در تناقض نيست؟
  خدا از دو حالت بیرون نیست:
  ۱یا اگاه است
  ۲یا اگاه نیست
  و انسان هم از دو حالت بیرون نیست:
  ۱یا مخیر( داراي اختيار) است.
  ۲یا مخیر نیست
  ۱اگر خدا از اینده ادم اگاه است پس انسان مخیر نیست
  ۲اگر انسان مخیر است خدا از اینده ادم اگاه