سكس حلال در اسلام

شیخ طوسی روایت کرده که از امام (ع) پرسیده شد، آیا فَرج همسر (تمامی فقها گفتهاند که مراد کنیز است) برای برادر شوهر حلال است؟ امام (ع) در جواب گفت: بله! (کتاب الاستبصار 3/136) در فقه شیعه این مساله در بین اکثر فقها جایز شمرده شده است، یعنی (طبق فقه شیعه،اکثرا علمای شیعه) وقتی شما (یعنی یک مسلمان) کنیزی را میخرید، میتوانید آن کنیز را به مدت یک ساعت یا دو ساعت یا هر چقدر که خواستید در اختیار برادر دینیان، قرار دهید، و برادر دینی شما، میتواند با آن کنیز سکس کند،یعنی شما میتوانید به برادر دینیتان، کنیزی را به مدت یک ساعت یا هر چند ساعت قرض دهید

آیا آتئیسم در ایران در حال گسترش است؟

کسروی

کتابهای نقد دین، از آثار کسروی گرفته تا شجاع الدین شفا و علی دشتی هنوز در بازار دستفروشی ها و به عنوان کتب ممنوعه در ایران خرید و فروش می شوند. 

موج ضدیت با مذهب رسمی در ایران البته موضوع تازه ای نیست. سال ها پیش، صادق هدایت با نوشتن کتاب هایی نظیر توپ مرواری یا کاروان اسلام، نقد تندی به باورهای دینی اسلامی وارد کرده بود. لیکن با وجود محوریت نقد دین در آثار متفکرانی نظیر کسروی یا نویسندگانی مانند هدایت، هیچ کدام از آنها آتئیست یا بی خدا به شمار نمی روند. 

آتئیسم Atheism یا در زبان فارسی بی خدایی (خدا انکاری یا خداناباوری) در معنای مصطلح آن به مفهوم انکار وجود خدای خالق یا ناظراست. نگرشی که به لحاظ تاریخی از قرن ۱۸ میلادی به این سو شکل گرفته و طیف های گوناگونی را نیز در بر می گیرد. از ندانم گراییAgnosticism و شک فلسفی در وجود خدا گرفته تا آتئیسم که اساسا وجود خدای ﻣﺎﻭﺭﺍﺀﺍﻟﻄﺒﯿﻌﻪ را رد می کند. 

بسیاری بی خدایی را محصول گسترش آزادی اندیشه و همچنین توسعه علم و تکنولوژی در دهه های اخیر می دانند و بر این باورند، فلسفه های جدید مبتنی بر اومانیسم و همچنین ظهور علم مدرن به خصوص در زیست شناسی (در قالب داروینیسم) و فیزیک و ژنتیک، به گسترش روز افزون نگرش آتئیستی در جوامع دامن زده که جامعه ایران نیز از آن مستثنا نیست. 

آتئیسم علمی در ایران

ماه قبل، پس از درگذشت استیون هاوکینگ فیزیکدان و کیهان‌شناس برجسته بریتانیایی، بحث های دامنه داری در شبکه های اجتماعی فارسی زبان در گرفت. محور عمده این بحث ها، غالبا دیدگاه جنجالی هاوکینگ درباره خود به خودی بودن پیدایش جهان و عدم وجود خدا بود. استیون هاوکینگ تنها دانشمندی نیست که با استقبال خداناباوران و ندانم گرایان ایرانی روبرو شده است. آثار ریچارد داوکینز، زیست شناس مشهور بریتانیایی، ﺩﻧﯿﻞ ﺩﻧﺖ، ﺳﻢ ﻫﺮﯾﺲ، ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﻫﯿﭽﻨﺰ به گسترش روزافزون آن بخش از بی خدایی در ایران منجر شده است که می توان آن را ″آتئیسم علمی″ نامید. 

به عبارت دیگر در چنین اندیشه ای رد خدا و مذهب، نتیجه طبیعی مطالعه در فیزیک و کیهان شناسی و همچنین زیست شناسی فرگشتی و نظریه تکامل است. این نگرش به لحاظ بنیادین متفاوت از آتئیسم فلسفی است. براهین آتئیست ها و ندانم گرایان در فضای فکری فارسی زبان، اغلب ارتباطی با استدلال های فلسفی یا تاریخی و اجتماعی ندارد و به صورت عمده، برگرفته از مطالعه و تحلیل متون علمی و درک نظریات فیزیک جدید و زیست شناسی تکاملی و نظایر آن است.

بر اساس این تلقی از آتئیسم، بر خلاف برداشت های قدیمی تر از بی خدایی، دین یک پدیده مضر و خطرناک برای صلح و آینده بشریت است و نه تنها نباید تحمل شود بلکه باید در کشاکش بحث با دینداران، مورد انتقاد قرار گرفته و با استناد به علم و استدلال منطقی افشا شود. از دید آتئیسم علمی و بی خدایی نو، تاکید دین روی مفهوم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺍﻟﻬﯽ، اندیشه ویرانگری است که حاصلی جز جزم اندیشی و تعصب و دگماتیسم ندارد و تجربه تاریخ بشر نیز نشان داده که بسیاری از جنگ ها و کشتارها در سراسر جهان، منشاء دینی داشته و اینک بشر با رد دین و جایگزینی آن با علم می تواند به صلح پایدار دست یابد.

ایران
فیلیپ کرینبروک ، استاد ایران شناسی دانشگاه گوتینگن معتقد است که ارائه نسخه ای از دین بر پایه بمباران تبلیغاتی و پروپاگاندای شبانه روزی، بسیاری از ایرانیان را از اسلام دور کرده است.

آتئیست های ایرانی کجا هستند؟

ارائه آماری دقیق از تعداد آتئیست ها و ندانم گرایان در کشورهای اسلامی به خصوص ایران چندان ساده نیست. گزارش سالانه آزادی اندیشه که از سوی اتحادیه جهانی انسان‌گرا و اخلاق‌گرا IHE منتشر شده نشان می دهد چه خطرات و قوانین کیفری و مقرارت محدود کننده ای برای خداناباوران در کشورهای مختلف جهان وجود دارد. 

در این بین، ایران از جمله هفت کشوری است که آتئیسم در آن بر اساس این گزارش با خطر مجازات مرگ روبروست. بنابراین تعجبی ندارد که هیچ آمار دقیقی از تعداد بی خدایان در جامعه ایرانی وجود نداشته باشد. ضمن اینکه توصیف آتئیسم و بی خدایی و مرزبندی آن با باور سکولار یا حتی بی دینی به سادگی ممکن نیست. بسیاری از افراد خود را بی دین معرفی می کنند اما خود را آتئیست نمی دانند و برخی نیز موقعیت خود را جایی میان خداناباوری و ندانم گرایی ارزیابی می کنند.

آیه شخصی برای محمد (اختلاف زناشویی)


قرآن .سوره نور . آیه ۱۴:
و اگر فضل و رحمت الله در دنیا و عقبی شامل مومنان نبود به مجرد خوض در
اینگونه سخنان بشما عذاب سخت می رسید.
قرآن .سوره نور . آیه ۱۵:
زیرا شما آن سخنان (دروغ) منافقان از زبان یکدیگر تلقی کرده حرفی به زبان میگویید که علم به آن ندارید و این کار سهل و کوچک میپندارید در
صورتیکه نزد الله گناهی بسیار بزرگ است.
قرآن .سوره نور . آیه ۱۶:
چرا به محض شنیدن این سخن نگفتید که هرگز ما را تکلم به این روا نیست. پاک الله این بهتان بزرگ و تهمت محض است.
قرآن .سوره نور . آیه ۱۹:
آنانکه (چون عبدالله بن ابی سلول و غیر او) دوست میدارند که در میان اهل ایمان کار منکری را اشاعه و شهرت دهند آنها را در دنیا و آخرت عذاب دردناک خواهد بود و الله میداند و شما نمیدانید.

اولــین دروغ یــک مـسلـمان


أشهـد أن لا إله الا الله .. اشهـد ان محمد رسـول الله…
شهادت میدهم که هیچ خدایی بجز الله نیست
شهادت میدهم که محمّد فرستاده الله است
یکی از دروغ ها و مغلطه گفتاری آشکار در دین اسلام همین عبارت معروف و آشنای بالاست.
عمل شهادت دادن در اسلام , خود دارای شرایط خاصی است که وجود چند شخص را طلب میکند،
گاهأ خود فرد رأسأ مجاز است بجای چند تن سوگند یاد کند…
شهادت دادن زن ها که خود دارای حکایت دیگری است که غالبأ فاقد صفات اعتبار است.
پرسش اینجا است مگر نه این است که شخص باید وقوع أمر یا چیزی که بر آن شاهد گشته است را به چشم دیده باشد ؟
آیا شهادت بر أمری که اطمینان بر آن حاصل نگشته است شهادتی کذب و ناراست نیست ؟
یک نو مسلمان از کجا به این حد از اطمینان دست یافته است که خدایی بجز از الله دارای وجود و اعتبار نیست ؟
آیا برای رسیدن به نقطهء اطمینان نباید از شاهراه شک گذشت ؟
تصور کنید بر روی نیمکتی نوشته شده است رنگی نشوید و این نوشتهء مزبور متعلق به چندین روز پیشتر باشد، 
آیا باز هم برای اطمینان خاطر انگشت اشارتی نباید بر آن کشیدو بعد روی آن نشست ؟
راه ورود در دین اسلام برای افراد بالغ در ابتدای کار , ادای شهادت است و شخص نو مسلمان با اختیار و یا با اجبار اولین دروغ خود را با ادای این امر مرتکب خواهد گشت.
جالب اینجاست که پس از انجام این عمل، راه خروجی دیگر برای برگشت بدونه خطرکشته شدن جهت برون رفت از این دروغ بزرگ بر زبان رانده شده وجود ندارد.
ناگفته نماند که موارد مطرح شده در بالا شامل حال کودکان و خردسالان متولد از یک پدر و مادر مسلمان نمی شود و آنها بدونه اینکه حتی آگاه باشند و بدانند و یا حقی برای انتخاب و تحقیق بعدی داشته باشند شهادتین در گوششان خوانده میشود و مهر مسلمان بودن بر پیشانی شان از بدو تولد تا لحظه مرگ زده شده است.
اسلام ناب محمّدی به مانند یک ساختمان و بنائیست که برای آن فقط یک در ورودی پیش بینی شده و دارای هیچ پنجره و درخروجی برای نفس کشیدن و یا خارج شدن از آن نیست…

تناقض در قرآن

مسلمانان معتقدند که کتاب قرآن دارای پيامهاي سودمندی است.آنان در اصل این کتاب دینی را کتاب قانون ميدانند که براي كنترل مردم و جلوگيري از چپاول مردم عامي به اسم بت پرستي و انواع خدا يان وضع شده است. 
در جواب این دینداران باید گفت: . کتابهای دینی در پی توجیه مطالب بدوی و بی پایه ای هستند و اصلی ترین کتاب اسلام قرآن است که با دانش کتاب علوم سوم راهنمایی نیز مطابقت ندارد. اساساٌ قرآن به لحاظ علمی حرفی برای گفتن دارد و در زیر از سه موضع علمی- اخلاقی- ادبی و نگارشی آیاتی را مثال ادعای خود می آورم:
۱- به لحاظ علمی:
سوره ی حج آیه ی 65 ( ای بشر )
» آیا ندیدی که هر چه در زمین است الله مسخر شما گردانید و کشتی به فرمان او در دریا سیر می کند و آسمان را ( دستور ) او نگاه می دارد که بر زمین نیفتد مگر به اذن او؟ همانا الله به مردم بسیار رئوف و مهربان است.»!
آیا الله همه چیز را مسخر انسان کرده است؟ 
آیا الله آسمان را نگه داشته که روی زمین نیفتد؟!!! مگر آسمان افتادنی است؟ 
اصلاٌ مگر آسمانی بنا بر آنچه قرآن از آن یاد می کند وجود دارد؟
۲- به لحاظ اخلاقی:
این قبیل آیات الهی به لحاظ اخلاقی هم دارای محتوا نمی باشند. برای نمونه: 
محمد آیه ی 4 : پ
» س چون با کسانی که کفر ورزیده اند برخورد کنید ، گردنها [ یشان ] را بزنید. تا چون آنان را [ در کشتار ] از پای درآوردید…»! یعنی ما محکوم به مرگیم چون اعتقادات شما را قبول نداریم!؟
نساء آیه ی 24 : » و زنان شوهردار ( بر شما حرام است ) مگر آنها را که ( از راه اسارت ) مالک شده اید…»! یعنی دستور تجاوز جنسی به زن شوهر دار فقط به این دلیل که اسیر شده است!!!
۳- به لحاظ نگارش و ادبی:
همچنین از لحاظ ادبی و نگارشی نیز دارای مشگل است! برای نمونه:
شروع آیات : بسم الله الرحمن الرحیم چرا الله به جای اینکه بگوید به نام» من » که خداوند بخشنده ی مهربان «هستم» می گوید : به نام خداوند بخشنده ی مهربان ! 
چرا الله خود را سوم شخص خطاب می کند؟!!! در سوره ی هود آیه ی 7 می گوید: » او كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد!!!»! چرا او ؟ چرا نمی گوید من خدایی هستم! هو ضمیر ماوراء الطبیعه است؟ به غیر از موجودات جاندار این «هو» کاربرد دیگر هم دارد؟ آیا این شخص نویسنده دستور زبان عربی بلد نیست؟!!!

سانسور روايات و اثبات بى شرافتى ملاها


براى اثبات دروغگو و شياد بودن روحانيونمسلمان كه تنها چيزى كه در وجودشان يافت نميشود شرافت و وجدان است به سانسور و تحريف كردن روايات و كتابهاى خودشان اشاره خواهم كرد.
در معتبرترين كتاب روائى شيعيان يعنى كتاب كافي از شيخ كلينى روايتى هست كه پیامبر اسلام ميگويد: من و دوازده نفر از فرزندانم و تو اى على ميخهاى نگهدارنده زمين هستيم. با ما زمين نگه داشته شده و اگر اين دوازده نفر از فرزندانم نباشند اين زمين نابود ميشود.
متن عربى: ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺼﻔﻮﺭﻱ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺠﺎﻭﺭﺩ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ : ﺇﻧﻲﻭﺍﺛﻨﻲﻋﺸﺮﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﻭﺃﻧﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺯﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻭﺗﺎﺩﻫﺎ ﻭﺟﺒﺎﻟﻬﺎ، ﺑﻨﺎ ﺃﻭﺗﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﺦ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺐﺍﻻﺛﻨﺎﻋﺸﺮﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ.
منبع: كتاب الكافي ج ١ ص ٥٣٤
لينك روايت:
http://ar.lib.eshia.ir/11005/1/534
اين روايت را كلينى از كتاب سليم ابن قيس هلالى كپى كرده است و اين همان كتابى است كه افسانه قتل فاطمه بدست عمر را نوشته است.
بنابر اين روايت ائمه شيعه ١٣ نفر هستند و اين باادعاى شيعيان اماميه در تناقض ميباشد.
حال نكته جالب اينجاست كه همين روايت با همين الفاظ نزد بزركترين عالم شيعه يعنى شيخ طوسى در كتاب الغيبة به ناگاه سانسور شده و از ١٣ به ١٢ تغيير ميكند و مشكل شيعيان ١٢ امامى را حل ميكند.
متن عربى روايت كتاب الغيبة از شيخ طوسى: 
ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺳﻨﺎﺩ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻗﺎﻝ : ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺇﻧﻲ ﻭﺃﺣﺪﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﻭﺃﻧﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺯﺭ ﺍﻻﺭﺽﺃﻋﻨﻲ ﺃﻭﺗﺎﺩﻫﺎ ﻭﺟﺒﺎﻟﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺃﻭﺗﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻻﺭﺽ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﺦ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺐﺍﻻحد ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻻﺭﺽ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ 
منبع: كتاب الغيبة ص ٩٦ چاپ منشورات الفجر عراق نجف 
همين روايت كتاب اصول الستةعشر در أصل العصفري هم دو بار (أحد عشر = يازده) آمده و طوسى هم مخالف العصفري روايت كرده است و اين به وضوح اثبات ميكند كه اين شيخ شياد روايت را سانسور كرده است به همين راحتى.
متن عربى: ﻋﺒﺎﺩ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻦ ﺍﺑﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩ ﻋﻦ ﺍﺑﻲ ﺟﻌﻔﺮ ‏ﻗﺎﻝ، ﻗﺎل رسول الله ) ﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﻭﺍﻧﺖ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﺯﺭ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻋﻨﻲ ﺍﻭﺗﺎﺩﻫﺎ ﺟﺒﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺗﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻥ ﺗﺴﻴﺦ ﺑﺎﻫﻠﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺐ ﺍﻻﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻭﻟﺪﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻻﺭﺽ ﺑﺎﻫﻠﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ.

الاصول الستة عشر صفحه ١٦ 
https://alkafeel.net/islamiclibrary/hadith/usul-16/usul-16/02.html#2
ازين دست سانسورها و تغيير دادن روايات هميشه در كتب روحانيون مسلمان وجود داشته و دارد و مخصوصا پس از به قدرت رسيدن صفويه خونخوار در ايران و به استخدام گرفتن شيادانى مانند مجلسى ها و نوشتن روايات فله اى، حتى به خود كتب علماى قديم خودشان ترحم نكرده و همه آنها را زير تيغ سانسور و تحريف بردند.

امام جعفر صادق و داستان تشيع


شيعيان دوازده امامى يا همان اثنى عشرى،
خود را پيرو امام جعفر صادق ميدانند و او را پايه و اساس مذهب جعفرى نام نهاده اند.

از سوى ديگر به ايشان لقب دانشمند اسلام داده اند كه دانشمندان زيادى تربيت كرده است.

در ميان دانش آموختگان و شاگردان امام صادق دو نام بزرگ به چشم ميخورد كه كل ادعاى شيعيان را در مورد ايشان را زير سئوال ميبرد.

١-ابوحنيفه يا امام ابوحنيفه از ائمه اهل سنت و پايه ريز مذهب حنفى از مذاهب اهل سنت

٢-مالك يا امام مالك از ائمه اهل سنت و پايه ريز مذهب مالكى از مذاهب اهل سنت

سئوال:
اگر امام صادق دانشمند و تئوريسين بزرگ شيعه و پايه گذار مذهب شيعه جعفرى است، چگونه شاگردانش از بزرگان اهل سنت هستند؟؟ احتمالات در اينمورد:

١- ايشان آنقدر قدرت استدلال براى تبيين مذهب تشيع براى شاگردانش نداشته است!

٢- چيزى به نام مذهب تشيع وجود نداشته و بعدها توسط روحانيون به وجود آمده است!

٣- شاگردانش استدلالهاى او در مورد تشيع و امامت را كافى و قانع كننده نميدانستند!

هركدام از شما دوستان با عقل و منطق خودتان در مورد اين مطالب تفكر كنيد و هركدام استدلال منطقى و مستندى داريد لطفا براى ما بنويسيد.